fredag den 10. februar 2012

Fredag D.10/2

Logbog fredag D.10/2
Ellen afspasere, så jeg har haft en vikar i hælene hele dagen.
5.B
Eleverne arbejdede videre med deres historie. Jeg kan godt se at de nok skal bruge første time efter ferien også. Selvom det ikke var planlagt. Timen forløb fint, igen med nogle arrangageret elever. Jeg satte vikaren til at hjælpe hvor der var behov, og gå og spørge ind til hvad de laver, så eleverne får mulighed for at sætte ord på deres tanker og det de laver.
6.E
Dagen står på evaluering. Jeg har forberedt spørgsmål til en omgang jeopardy, hvor der er forskellige kategorier af de ting vi har arbejdet med. Eleverne lavede drenge og pigehold og var klar til kamp. Jeg testede dem her på deres viden omkring film, søgen på nettet, de forskellige produktioner, indhold af billede historie og om de har lyttet til hinandens fremlæggelser (dette havde jeg informeret dem om i går)jeg må konkludere at eleverne er gode til at huske facts, men de er enormt dårlige til at forholde sig til hinanden. Selve det faglige har de fleste fanget, men når det handlede om noget de andre havde lavet, sagt eller gjort havde ingen nogen erindring omkring det, andet end dem fra grupperne selv. Det her ses desværre rigtig tit når det omhandler børn med specielle behov (har jeg hørt men mangler kilde) men at de ikke har udviklet det at have forståelse for andre, empati eller kunne forholde sig til noget de andre end dem selv siger. Men jeg må så sige at de hurtigt under spillet godt opfangede at de ikke skulle råbe i munden på hinanden, for så fik modstanderholdet jo svaret (og det var svært for rigtig mange af eleverne)men der var ingen problemer trods det.
Til anden time havde jeg lavet et spørge ark (evaluering til mig selv) her udnyttede jeg at jeg havde vikar og støttelærer til rådighed, så de sad med de 2 elever der slet ikke kan skrive/stave og hjalp så det blev rigtige besvarelser. Imens gik jeg rundt til de forskellige der bedte om hjælp. Nogen blev hurtigere færdige end andre. Nogen fik besked på at formulere sig bedre (jeg kender dem snart så godt at jeg ved hvilke elever jeg godt må stille større krav til) andre fik besked på frilæsning fordi jeg godt ved at de har besvaret det så godt de kunne, eller også hjalp jeg dem videre.
Jeg kunne godt mærke på eleverne at de næsten allerede var gået på vinterferie, og nogen troede at det var ok at pakke sammen 10 min. før tid. Hvis en satte sin stol op, skete der en kædereaktion i klassen. Jeg prøvede hele tiden at sige til en af gangen hvad de skulle, eller blot bede dem om at sætte sig på sin plads, men det var rigtig svært at få ro på klassen. Jeg havde en sidste besked jeg gerne ville sige inden klassen gik, og til det ville jeg gerne have ro. Da klokken ringede var der stadig nogen der ikke mente de burde tage plads, så jeg meddeler at jeg har masser af tid. Og at vi ikke kommer videre før de har sat sig igen. Her ender det med at 2 elever synes det er morsomt og at jeg ikke må holde dem tilbage efter klokken har ringet. Her forklare støttelæreren at det har de helt misforstået og at de bare skal gøre som der bliver sagt. Den ene elev (ham der har været mange problemer med) mener stadig ikke at dette indebære ham, så det ender med at resten af klassen prøver at få ham til det, hvor han så til sidst sætter sig på sin plads. Det eneste jeg faktisk ville sige var ”god vinterferie” så det gjorde jeg og eleverne fik fri.
Jeg synes det igen igen og har været en god og lærerig dag. Nu er det tiltrængt vinterferie !
GOD VINTERFERIE !

torsdag den 9. februar 2012

torsdag D.9/2

Logbog torsdag D.9/2
6.E – Fremlæggelser
Timen startede i dag med kollektiv skideballe fra Ellen. Der har været ballade i går med en af de andre klasser og hun var nød til at bruge et par minutter.
Da jeg gik i gang, bad jeg eleverne om at finde deres produkter frem, imens skrev jeg grupperne op på tavlen i den rækkefølge de skulle fremlægge i. jeg havde sørget for projekter, da der var nogle grupper der har ønsket det. Samtidig stod der stadig på tavlen fra i går hvad fremlæggelserne skulle indeholde.
Eleverne var rigtig gode til at læse op til fremlæggelsen. Og når de gjorde tegn til at de var færdige begyndte jeg at stille spørgsmål. Her så jeg virkelig at eleverne faktisk havde gjort sig en del tanker bag deres produktioner og deres historier. De var faktisk gode til at argumentere samt relatere det til vores forarbejde vi havde i uge 1 og 2. samtidig blev fremlæggelsen sluttet af med fri tale i stedet for oplæsning. Jeg havde en enkelt gruppe der stadig ikke mente de skulle fremlægge da de ikke viste hvad de skulle sige. Jeg gjorde dem klart at jeg simpelthen synes det var for dårligt, da de havde tid i går til at få noget nyt frem fordi det første var blevet væk. Jeg bad dem hente deres produkter og fremlægge dem. Det var tydeligt at se at en person har lavet alt arbejdet, en anden person er ligeglad, og den tredje har slet ikke deltaget i noget. Gennem hele processen har jeg brugt maget energi på netop denne gruppe for at hjælpe dem til at få det til at fungere. Men deres attitude og holdning har slet ikke været til at trænge igennem. Men når det så er sagt, så fremlagde de nogle flotte produkter og havde gjort sig realistiske tanker bag, så selvom gruppearbejdet ikke har fungeret så er de alligevel kommet hen til slutmålet der mangler bare en fotostory til aflevering til mig, jeg fik den fortalt meget detaljeret og illustreret som skuespil, men ikke i udprintet tilstand.
Den sidste gruppe havde også kun lige sagt de sidste ord, og vupti. De elever med udadreagerende adfærd smadrede deres produktioner til atomer. Egentlig blev jeg en smule sur. Men valgte at sige at det da var godt at jeg ikke havde planlagt at de skulle udstille det på skolen. (selvom det egentlig var planen) men jeg skrev i stedet 2 spørgsmål på tavlen og satte dem til at skrive besvarelsen i logbogen.
I morgen laver jeg endelig evaluering hvor jeg vil samle op på de ting vi har lært. Evaluerings ark og lave en fremtids jeopardy.

onsdag den 8. februar 2012

Onsdag D.8/2

Logbog onsdag D.8/2
Trods at jeg skrænter en del og har det rigtig skidt valgte jeg at tage af sted, for jeg føler ikke at jeg bør misse timerne, da alle timer giver mig stof med hjem.
6.E
Der var mange grupper der ikke havde fået printet deres billede historie ud. Og 2 grupper som var klar til fremlæggelse. Jeg valgte her at dele dem, så dem der manglede at printe ud gik med støttelærer på biblioteket og resten blev tilbage med mig. Jeg skrev så på tavlen, hvad fremlæggelserne skulle indeholde, så de havde noget at forholde sig til. og når grupperne kom tilbage efter at have printet ud, gik de automatisk i gang med at forberede deres fremlæggelse.
En enkelt gruppe havde mistet deres historie. Dette gav en god opsang fra mig af, da jeg gentagne gange havde været efter dem sidst fordi de var meget useriøse, og pjattede en del. Mindst 5 gange var jeg henne ved deres gruppe sidst for at minde dem om at de skulle gemme, og sagde at jeg skulle have det på mit usb stik som sikkerhed. Men det er ikke blevet gjort. Så de mente at de slap for at fremlægge. Men det gør de ikke. Jeg måtte derfor give dem nye ting de skal fremlægge, samtidig med at de må beskrive deres historie ud fra deres produktion i stedet. Så nu må vi se hvordan det går.
En anden gruppe med piger, havde heller ikke deres (grundet sygdom), så her måtte jeg også bede dem om at lave en anden form for fremlæggelse.
Jeg har haft en elev der i alle de uger jeg har været der har nægtet at deltage, men har dog lavet en smule af gangen. For første gang i dag så jeg at denne elev, af eget initiativ ville lave hans historie færdig. Jeg havde ikke booket kamera, men til alt held havde jeg mit eget med, så han kunne tage billede og få det lavet færdigt. Og det gjorde han. Så han blev rost meget i dag, for det han har lavet er rigtig godt.
Timen i dag gik rigtig godt. Eleverne er klar til at fremlægge i morgen, og jeg tror det er godt at vi får afsluttet emnet nu, ikke det bliver trukket alt for i langdrag.
5.B
Jeg havde booket computere og eleverne havde selv mobiler, kamera og ledninger med. (jeg har booket kamera i forkert uge, UPS!) Men jeg sagde egentlig bare hej, og mindede dem om hvilke krav der var, og så gik de i gang. I denne klasse så jeg virkelig fordybelse, samarbejde og opgaveløsning på højt niveau. Disse elever tager en opgave til sig, og alle gør et forsøg på deltagelse. Der er her også mere forståelse for hinandens ideer, og eleverne er rigtig gode til at lytte, argumentere og komme til resultater. (stor forskel fra 6.E, da de ikke kan forholde sig til andre end dem selv) De har arbejdet rigtig godt, og jeg gav enkelte grupper, dog kun 2 af gangen, til at gå ud på gangen og tage billeder. Så timen forløb som planlagt og på fredag skal de lave det færdigt.
Så dagen er gået rigtig godt, trods helbredets tilstand.

tirsdag den 7. februar 2012

Skole/hjem samtaler

Skole/hjem samtaler D.6/2
Til disse samtaler fandt jeg et par fokus områder.
Social arv, Sikker base, For høje forventninger, Forældre der kæmper en kamp med systemet for deres barn.
Det var generelt nogle rigtig flinke forældre, og jeg præsenterede mig hver gang og spurgte om lov til at være tilstede med den mulighed at jeg sagtens kunne forlade lokalet, men alle var flinke og forstående over for min uddannelse. Trods at disse samtaler ikke lige er de mest skånsomme.
Det var tydeligt for mig at se at der i nogle tilfælde er tale om den sociale arv. Man kan se at elevernes problemer, holdninger, væremåde, adfærd, usikkerhed mm kommer et sted fra. Desværre så jeg 3 tilfælde hvor det var så tydeligt at andre søskende også er i problemer. Der var en tydelig råd tråd, omkring at disse elever mangler ”en sikker base” (bowlby?) der er ingen opbakning hjemmefra, der er forventninger, men ingen opbakning. Jeg støtte på et forældrepar der ville have at ellen skulle presse deres datter mere fagligt, hvor at ellen måtte forklare at det gør hun også men at deres datter ikke KAN presses mere end hun bliver. Men det skulle hun altså. Jeg mødte også et forældrepar, der bakker deres barn op i alt hvad der sker for at se fremskridt. De følger skolens/lærernes råd hjemme, og dette har resulteret i at denne elev er rykket markant. Han er nu integreret i distriksklasser for at få noget mere almen viden end blot dansk, mat og engelsk. Han har også geografi, religion og tysk på 7. klasses niveau og dette er uden de store problemer. Forældrenes eneste problem er det system der ligger for børn med specielle behov, da de har været rigtig uheldige at få en ppr konsulent der ikke virker særlig interreseret i deres sag. Men de kæmper og det er tydeligt.
Jeg fandt ud af at selvom det er svære ting der skal siges til forældrene så er det utrolig vigtigt at være forberedt og vide at der er en grund til at man siger disse ting. Det har et formål, og det formål SKAL føre hen til noget positivt. Det er jo elevernes fremtid vi taler om.
Eks.:
”Jeg bliver så gal når du sidder til undervisning og virker ligeglad. Du gør dig ikke umage, og skriver bare hurtigt noget og så tror du det er godt nok. Ved du hvad, det er det faktisk ikke. Du tror du gør mig tilfreds, men nej jeg er faktisk ikke tilfreds. Bare fordi du er kommet i speciel klasse, er det ikke ensbetydende med at du kan hvile på lauerbladende, og dovne den. Du spilder simpelthen din tid, og det er rigtig ærgerligt. For jeg VED at du kan meget mere. Du indeholde SÅ meget godt, og du har så mange ideer og tanker som du sagtens kan udtrykke, og det er rigtig ærgerligt at du ikke gider og tror du ikke behøver. For du kan godt. Jeg ved du kan! ”
Ellen var gal da hun sagde dette. Men hun vendte det til noget positivt. Der var en grund til hun sagde disse ord til denne elev, for der lå en positiv intention bagved. Og så længe man husker på at der er et mål med de ting man siger til disse samtaler, så det bliver til noget positivt. For man er nød til at tænke positivt for at skabe læring.
Så det var rigtig lærerigt at få lov til at deltage i skole/hjem samtalerne.

Super visions møde

Super visions møde
Jeg var mandag D.6/2 med til supervisions møde. Jeg havde forståelsen af at jeg skulle hører nogen elev cases blive taget op i teamet og at de hertil fik hjælp og redskaber til hvad de kan gøre for at hjælpe den enkelte elev.
Men det var slet ikke det jeg oplevede.
Da damen udefra fik af vide at teamet ikke havde holdt teammøde siden hun havde været der sidst, begyndte hun straks at snakke om teamsamarbejde.  Teamet består af meget forskellige mennesker, med hver deres meninger og holdninger til hvilke behov der er for hvad. Men det er ikke noget jeg har oplevet som et større problem. Det jeg har oplevet som et problem er at 6.E har nogle elever, hvor lærerne virkelig ikke ved hvad de skal stille op, og de har brug for noget professionelt hjælp og redskaber til hvordan de skal håndtere disse børn.
Men denne dame talte meget pædagogisk til teamet, og satte dem til lytte-opgaver omkring deres følelser. Jeg må indrømme at jeg på et tidspunkt synes det var lidt pinlig at være til stede i lokalet, for måden hun snakkede til dem på, var så nedladende i forhold til at det er voksne mennesker, der gir udtryk for at de har et problem og at de har brug for hjælp. Samt at alle ytre enig mening omkring at det ikke er det de har gang i nu de har brug for. Men det blev trukket så meget i lang drag, social rundkreds og akvarium snak.
Jeg valgte at prøve at holde min mening for mig selv, men jeg er løbende blevet spurgt om hvad jeg synes og der har jeg altså været ærlig. Jeg synes at det var spild af alles tid, og kan simpelthen ikke forstå hvorfor de ikke har brugt den mødetid fra dette supervisionsmøde på et ganske alm. teammødet, så havde de da fået rundet nogle ting der måske havde været noget mere relevante end det de snakkede om her.
Jeg ved godt at samarbejde er en rigtig vigtig del, specielt når det omhandler børn med specielle behov. Men når alle i teamet i bund og grund er enige om at der ikke er et problem i teamet, men at de har problemer med eleverne, og de hver især er løbet tør for ideer til at takle dem, så må man jo blive mere konkret i stedet for at spilde tiden.

Tirsdag D.7/2

Logbog tirsdag D.7/2
Synes at det at være i praktik nu er blevet en del af hverdagen. Jeg føler mig rigtig godt tilpas på skolen, på gangene, i klasserne, på lærerværelset og generelt rigtig glad for at være lærer. Ja jeg føler mig virkelig som en lærer. Jeg bliver inddraget i alt hvad der er. Jeg kommunikerer med andre end blot praktiklærere. Jeg går til møder, jeg booker lokaler, computere, kamera, jeg har forberedelse, jeg har undervisning og alt hvad der ellers hører til jobbet. Jeg har fået et kæmpe ansvar! Det at få lov at stå selv med eleverne, at det er MIG der skal tage stilling til forskellige ting og bliver inddraget i diskussioner eller problemer. Det bekræfter mig i at det er det rigtige jeg har gang i. Jeg har fået en hverdag til at fungere, og jeg kan godt mærke at jeg er ved at forberede mig på at praktikken snart er slut. Vi har vinterferie og så har jeg kun en uge tilbage på skolen. Hvor er det egentlig sørgmodigt ikke at vide om jeg idet hele taget kommer ud og får en lærerstilling når jeg er færdig. Jeg er i denne uddannelse gået igennem en ekstrem personlig udvikling, og det er gået op for mig at jeg er ved vejs ende. Men hvor jeg dog samtidig glæder mig.

mandag den 6. februar 2012

Mandag D.6/2

Logbog mandag D.6/2
Morgenen på lærerværelset
Der var i dag en meget trykket stemning på lærerværelset, da de ansatte i dag får svar på om de har arbejde efter sommerferien og hvor. Jeg fik personligt besked fra ledelsen om at min praktiklærer i idræt var gået hjem for i dag da hun har fået besked om fyring efter sommer, da hun ikke har afsluttet sin bachelor og er dermed ikke færdiguddannet. Dette gjorde at jeg fik en øjenåbner omkring hvor vigtigt det er at få afsluttet sin uddannelse, for når der skal sorteres i lærerne som de gør nu i Ringsted kommune, er de ufaglærte de første der ryger.
6.E, idræt piger
Det går bare rigtig godt med pigerne. De fortæller mig at de slet ikke plejer at svede så meget som de gør når de har mig. Men jeg presser dem også til at deltage. Jeg tror man skal passe på med at undervurdere de elever der går i specialklasse, for jeg synes ikke de skal skånes for at få succesoplevelser der faktisk er mulige at finde frem. Jeg har brugt meget tid på at lave denne serie så pigernes interesser og kompetencer bliver tilgodeset, samt differentieret ud fra deres forskellige niveauer. Jeg må indrømme at det har været rigtig svært at strukturere en idrætsundervisning så meget og samtidig undgå at det bliver for forvirrende for eleverne. Men det er lykkedes og pigerne er ekstremt glade og engagement i undervisningen.
Jeg skal senere i dag til supervisionsmøde og efterfølgende skole/hjem samtaler, så det bliver spændende.